ناصر المهدی هسته فرهنگی جوان مسجد بقیه الله http://naseralmahdi-zn.mihanblog.com 2020-06-01T14:31:56+01:00 text/html 2012-02-26T13:35:39+01:00 naseralmahdi-zn.mihanblog.com نیمااسکندری (طراح) به پایگاه فرهنگی,مذهبی ناصرالمهدی(عج)"هسته فرهنگی جوان مسجد بقیه الله"خوش آمدید. http://naseralmahdi-zn.mihanblog.com/post/146 <div style="text-align: center;"><font size="5"><span style="font-weight: bold;">ای مردم حسین را منتظرانش کشتند.<br>نکنه...<br></span></font></div>